Slime - výroba slizu

S touto sadou od francouzské značky SentoSphere se rozhodně nudit nebudete. Vyrobte si rychle a hlavně zcela bezpečně své vlastní slizy. Vědecká sada vám umožní během několika minut a zcela za studena vyrobit skvělé slizy, se kterými si užijete spoustu legrace. Tři mísitelné fluorescenční barvy (žlutá, zelená, růžová) dodají zároveň vašemu slizu obzvláště atraktivní vzhled a vy tak v partě přátel zajisté zazáříte. Obsah balení: 1 nádoba práškového slizu 3 smíchatelná barviva 3 malé krabičky na ochranu hotového slizu 3 pipety, 1 malá lžička, 1 kádinka, 1 špachtle sada pokynů Všechny slizy jsou testovány pod lékařským dohledem, jsou založeny na rostlinné gumě a obsahují netoxická kosmetická barviva. Vhodné pro děti od 8 let. Francouzská firma SentoSphere je zaměřena na výrobu produktů, které podporují lidské smysly - čich, chuť, hmat, sluch a zrak. A to prostřednictvím her nebo experimentálních a kreativních sad. Francouzská firma SentoSphere byla založena v roce 1989 paní Véronique Debroise, jejíž vášní jsou vůně. Inspiraci hledala po celém světě a na základě svých poznatků sepsala několik knih. Záhy se rozhodla navrhnout několik čichových her určených celým generacím. Ty obohatila o další hry podporující zbývající čtyři lidské smysly. Moc dobře si totiž uvědomovala, že je západní vzdělávání založeno především na výuce skrze smysly. Vznikly tak hry podporující čich, chuť, hmat, sluch a zrak. Navíc s postupem let přibyly experimentální sady, které jsou hitem současnosti. Produkty firmy SentoSphere nesou mnoho ocenění. S ohledem na bezpečnost a kontrolu kvality zůstává výroba stále ve Francii. Dalším důvodem je důraz na ochranu životního prostředí, a proto je samozřejmá recyklace všech odpadů a minimální zátěž ovzduší, všechny produkty tak mají svůj původ z 80% surovin a komponentů vyrobených do vzdálenosti 400 km.

By Sentosphere

The French company SentoSphere is focused on the production of products that support the human senses - smell, taste, touch, hearing and sight. Through games or experimental and creative sets. The French company SentoSphere was founded in 1989 by Véronique Debroise, whose passion is fragrance. She searched for inspiration all over the world and wrote several books based on her findings. She soon decided to design several olfactory games intended for entire generations. She enriched these with other games supporting the remaining four human senses. She was very well aware that Western education is primarily based on teaching through the senses. Thus, games supporting smell, taste, touch, hearing and sight were created. In addition, with the progress of the years, experimental sets have been added, which are the hit of today. SentoSphere products have received many awards. With regard to safety and quality control, production still remains in France. Another reason is the emphasis on environmental protection, which is why the recycling of all waste and minimal air pollution is self-evident, so all products originate from 80% of raw materials and components produced within a distance of 400 km.

In stock 1 pcs Next day dispatch

  • 535 CZK

  • 442 CZK

pcs

Product reviews (0)

Only logged customers can add a review. Log in or create a new account.

Products in category

This website uses cookies
We use cookies to ensure the proper functioning and security of our website, therefore the best possible experience when visiting. You can set your cookies later at any time. Learn more about Cookies
Settings
On this page, you can set consent for individual purposes of generating and using cookies. Learn more about Cookies
They ensure that this site works properly and securely on all devices.
Analytical cookies make it possible to gather statistics about the use and traffic on our website, so we can make it better.
These cookies help us to show you on the Internet such advertising that would be to you she might like it and it will be useful for you